1986 – INSTALLAZIONE A PITTI FILATI – Firenze

 

 

1986 – INSTALLAZIONE  A PITTI FILATI  – Firenze

M. Martini , P. Nicolosi